גלריית מקרים

לפני
אחרי


שיקום לסת עליונה האמצעות שתלים
לפני
אחרי


שיקום לסת עליונה האמצעות שתלים
לפני
אחרי
שיקום לסת עליונה ותחתונה האמצעות שתלים
לפני
אחרי
שיקום שיניים עליונות קדמיות באמצעות שתלים
לפני
אחרי
שיקום לסת עליונה קדמיות באמצעות שתלים
לפני
אחרי
החלפת כתרי חרסינה ישנים בכתרי זרקוניה
לפני
אחרי


החלפת שיניים אחוריות אבודות בשתלים וכתרי חרסינה

העמותה להשתלות דנטליות ICOI - International Congress of Oral Implantologists DGOI Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie ALD - Academy of Laser Dentistry